Inici

93 268 86 10 | formacionocupacional@bcn.ihes.com

Català | Español

Formación ocupacional, IH Barcelona

Cursos d'idiomes subvencionats

Cursos d’idiomes subvencionats amb la garantia d'International House

International House Barcelona ofereix un ventall de cursos d’idiomes subvencionats pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, dirigit a joves menors de 30 anys amb l’objectiu de millorar les seves perspectives laborals.

  Formació gratuïta

  Llibres inclosos

  Reforç amb materials digitals a través de la nostra plataforma educativa online (Net Languages)

  Aules àmplies i digitalitzades

  Professors amb experiència i formació específica en l'ensenyament d’idiomes com a llengua estrangera

  Exàmens de Cambridge inclosos als cursos de General English

 

Accions formatives destinades a joves menors de 30 anys (abans de l'inici del curs).

 

Anglès Alemany Francès Portuguès

Requisits

Per accedir al curs, només cal complir UN d’aquests requisits:

  • Joves desocupats de llarga durada (han de portar inscrits com a demandants de feina al SEPE com a mínim 12 mesos dels 18 anteriors a la selecció)
  • Joves que no han accedit a la seva primera feina
  • Joves treballadors dels grups de cotització: 06, 07, 09 o 10
  • Joves desocupats o treballadors autònoms que no estiguin en possessió d’un carnet professional, certificat de professionalitat de nivell 2 o 3, títol de formació professional o titulació universitària
  • Joves provinents del Pla Prepara

Acreditacions

00000 Exámenes de Cambridge Eaquals