Inicio

Contactar | Català | Español

Curs de formació ELE: condicions

Preu

El preu dels cursos intensius i extensius de formació per a professors d'espanyol és de 1.390€.

Es pagaran 390€ en concepte de dipòsit, que es descomptaran del preu total.

Hi ha un número limitat de participants, màxim de divuit i mínim de sis. En el cas que no s'arribi al mínim dues setmanes abans de començar el curs, l'escola es reserva el dret d'anul·lar-lo i tornar l'import anticipat.

Inscripcions

Una vegada s'hagin superat els tràmits i per reservar una plaça en qualsevol dels nostres cursos, els candidats hauran de formalitzar la inscripció al curs corresponent.

Totes les inscripcions han d'anar acompanyades d'un dipòsit de 390€ en xec o transferència, a nom d'International House Barcelona S.L., a la direcció de l'escola.

Anul·lacions

En el cas d'una anul·lació per part del participant, la direcció retindrà com a mínim l'import del dipòsit.

En el cas d'abandonar el curs una vegada començat, no es tornarà l'import del mateix.

Transferències

Les transferències bancàries es faran a:

  • International House Barcelona S.L
    Comte nº 0081-0057-34-0003159319
    Banc de Sabadell, Via Laietana, 47 08010 Barcelona

Transferències bancàries des de l'estranger:

  • IBAN ES84 0081 0057 34 0003159319
    Swiftcode BSABESBB

El dipòsit es descomptarà del preu total del curs, que haurà de quedar totalment pagat dues setmanes abans de l'inici del mateix.

Totes les inscripcions estan subjectes a la confirmació pel que fa al número de places disponibles del curs.

Acreditacions

Exámenes de Cambridge IELTS Tests Barcelona Eaquals