Inicio

Contactar | Català | Español

Condicions dels cursos de Formació de Professors

Preu

El preu dels cursos de Formació de Professors, Intensius o Extensius és de 1.390 €.

Per a aquests cursos, es poden pagar 390 € en concepte de dipòsit, que es descomptaran del preu total. El curs ha de quedar totalment pagat 2 setmanes abans de l'inici d'aquest.

El preu dels cursos de Metodologia és de 600 €.

El preu dels cursos de Metodologia i Cultura és de 800 €.

Inscripcions

Una vegada confirmada la sol·licitud, els candidats hauran de formalitzar la inscripció al curs corresponent per a poder reservar la seva plaça.

Totes les inscripcions han d'anar acompanyades del pagament del curs (o d'un dipòsit de 390€, en el cas dels cursos Intensius o Extensius). El pagament es pot fer online o per transferència bancària, a nom de International House Barcelona S.L.

Anul·lacions

En cas de no haver arribat al mínim de participants dues setmanes abans de començar el curs, l'escola es reserva el dret d'anul·lar-lo i retornar l'import anticipat.

En cas d'anul·lació per part del participant, la direcció retindrà en concepte de despeses d'administració:

  • En cas dels cursos Intensius i Extensius: no es retornarà la quantitat equivalent al dipòsit (390 €).
  • En cas dels cursos de Metodologia i els cursos de Metodologia i Cultura: no es retornarà el 30% del curs, en concepte de despeses d'administració.

En el cas d'abandonar el curs una vegada començat, no es tornarà l'import del mateix.

 

Fes clic aquí per veure la Política del dret de desistiment.

Transferències

Les transferències bancàries es faran a:

  • International House Barcelona S.L
    Comte nº 0081-0057-34-0003159319
    Banc de Sabadell, Via Laietana, 47 08010 Barcelona

Transferències bancàries des de l'estranger:

  • IBAN ES84 0081 0057 34 0003159319
    Swiftcode BSABESBB

Totes les inscripcions es troben subjectes a confirmació pel que fa al número de places disponibles del curs.

Acreditacions

Exámenes de Cambridge IELTS Tests Barcelona Eaquals