Inicio

Contactar | Català | Español

Els nostres formadors

El nostre equip de formadors està altament qualificat i té una llarga experiència en l'ensenyament i formació de professors d'ELE tant a International House com en altres escoles i universitats.

Els nostres professors tenen, a més, experiència com a creadors de materials didàctics i ponents en seminaris i conferències.

AmandaAmanda Canals

Llicenciada en Filologia Eslava per la Universitat de Barcelona. Ha treballat com a professora de llengua espanyola a Moscou i a la Xina.

Actualment està estudiant el segon cicle de Filologia Hispànica a la U.N.E.D. Treballa a IH des del 2002.

AnnaAnna Méndez

Des de 1995 treballa a International House Barcelona com a professora d'ELE i des de 1998 també com a formadora de professors d'ELE. Des de 2017 col·labora com a ponent en el curs Com ser professor-a d'Espanyol Llengua Estrangera (ELE) de la Universitat del País Basc.

Ha donat cursos de formació a Mèxic, Cuba, Palma de Mallorca. Ponent en congressos, jornades i cursos nacionals i internacionals. Ha col·laborat amb la UAB idiomes de Barcelona en cursos per a la formació dels seus professors en l'avaluació d'alumnes.

És autora de diversos materials didàctics per a l'ensenyament i avaluació d'ELE en les editorials Difusió i SGEL. Autora també dels mòduls de Competència comunicativa i Anàlisi de la llengua, per a la formació de professors d'ELE a formacionele.com i mòduls per a l'ensenyament en línia d'espanyol com a llengua estrangera de la Universitat de Venècia..

 

Blog de formaciónele.com
El papel del feedback en clase de español

 

BegoñaBegoña Montmany

Begoña és Llicenciada en Filologia Hispànica i màster en professora universitària per la Universitat de Barcelona. Suficiència investigadora en el doctorat de Lingüística i comunicació. Màster d'ELE de la Universitat de Girona.

Professora d'espanyol des de 1989 i directora del departament de formació de professors de International House Barcelona des de 1998. Així mateix, col·labora en diferents màsters de Formació de professors d'ELE i és docent de Llengua castellana i del màster d'ELE a la Universitat de Barcelona. Ha impartit diferents tallers i conferències. Les seves línies de recerca són: l'observació a l'aula com a eina d'aprenentatge i desenvolupament docent, l'ús del portafoli, la interacció a l'aula.

És membre del grup de recerca consolidat realTIC sobre l'ensenyament i aprenentatge de llengües a través de les tecnologies de la informació i la comunicació.

 

CarmenCarmen Soriano

Professora d'espanyol des de 1991 i formadora de professors des de 1992, Carmen és llicenciada en Filosofia per la Universitat de Barcelona. Ha cursat el doctorat de lingüística i comunicació i, en aquests moments, està realitzant la tesi sobre Gènere i discurs.

És coautora del manual Aula (nivells 2 a 6). Va participar al costat d'altres autors en la creació tant del manual C de C1 com del llibre d'exercicis corresponent. Va col·laborar en la creació de materials didàctics per al curs d'espanyol de l'escola virtual Net Languages.

 

GeniGeni Alonso

Llicenciada en Filologia Hispànica i professora d'ELE des de 1990. Actualment, compagina el seu treball de professora d'ELE amb la tutorització dels cursos de Formació per a professors d'ELE.

És tutora dels mòduls de Competència Comunicativa i Anàlisi de la llengua del curs de formació en línia de formacioenele.com. És coautora dels mòduls d'especialització que organitzen l'Instituto Cervantes i FEDELE sobre Español per a joves i Competència gramatical.

Des de 2016 és tutora de l'assignatura de pràctiques del Máster en Profesor de Español como Lengua Extranjera de UNIBA.

És autora, juntament amb Encina Alonso i Susana Ortiz, del nou manual Experiencias de l'Editorial Edelsa.

JaumeJaume Muntal Tarragó

Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona (1987) i Máster de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera per la Universitat Pablo de Olavide (2016). Va treballar com a professor d'espanyol a la Universitat Popular de Berlín i a l'Institut Cervantes de la mateixa ciutat.

Va ser professor col·laborador en el Màster en Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera de il3-UB de 2012 a 2015, i és professor col·laborador en el Màster de Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera de la Universitat de Barcelona-UNIBA des de 2016.

Professor d'ELE a IH Barcelona des de 2007, formador de professors ELE des de 2010 i tutor del nostres cursos online, és coautor del mòdul d'especialització Gramática ELE.

És coautor del llibre de l'alumne i del llibre del professor del manual d'espanyol com a llengua estrangera Gente Hoy 3 (Difusión), així com assessor pedagògic dels quaderns d'exercicis de Gente Hoy 2, Bitácora 2, n.e. i coautor del Bitácora 3, n.e, Cuaderno de ejercicios i de Bitácora 4, n.e., Libro del alumno i Cuaderno de ejercicios.

 

Blog de formacionele.com
Nuevos aires para la literatura en ELE

 

MariaMaria Cabot

Llicenciada en Filologia Hispànica en 1996 a la Universitat de Barcelona, va obtenir el títol del màster d'Ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera a la Universitat Pablo de Olavide en 2012. Treballa com a professora d'ELE a IH des de 1999. És formadora de professors d'ELE des de 2008 tant en cursos presencials a IH Barcelona com en el seu format online

Ha treballat com a formadora de professors a Pamplona i a Bogotà i en 2006 va treballar durant tres mesos com a professora d'ELE a Fuqing, província de Fujian, Xina.

Ha col·laborat en dos llibres de la col·lecció Cuadernos de didáctica de la editorial Difusión. El primer és La formación del profesorado de español amb el capítol "¡No gramatices! Por qué hay que analizar la lengua en el aula de español". El segon és Enseñar léxico en el aula de español amb el capítol "Aprender léxico, una cuestión de estilo y mucha estrategia".

A més, és coautora del mòdul d'especialització de Gramàtica de l'Institut Cervantes i FEDELE.

MartaMarta González Gaspar

Llicenciada en Lingüística aplicada a les noves tecnologies per la Universitat Pompeu Fabra.

Va treballar com a professora d'ELE durant quatre anys a Berlín. Des de 2012 treballa com a formadora de professors, a IH Barcelona i a formacionele.com. També ha format a professors a Bogotà.

Des de 2016 col·labora com a tutora en l'assignatura de Pràctiques del Màster de Formació de Professors com a Llengua Estrangera de UNIBA, centre adscrit a la Universitat de Barcelona. A més, forma part del tribunal de defenses de Treballs de Fi de Màster d'aquesta universitat.

És coautora del manual Emprendedores A1/A2 (pròximament del B1), de l'editorial SGEL i, juntament a Maria Cabot, coautora del capítol "No gramatices! Por qué analizamos la lengua en el aula de español" a La formación del profesorado de español (Difusión).

MilaMila Sánchez-Valladares Galán

Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universidad Complutense de Madrid. Ha treballat com a professora de llengua i literatura espanyola a Madrid i a la Universitat de Chicago com a professora d'ELE.

És professora d’espanyol a IH Barcelona des de 2001 i formadora des de 2004, tant en cursos presencials com en format online. També ha treballat com a formadora de professors a Bogotà (Colombia) i Platja del Carmen (Mèxic).

Ha estat ponent al Encuentro Práctico de profesores de ELE a Würzburg, Alemanya (2010) amb el taller "Cómo analizamos la lengua". També va presentar un taller "Español para adolescentes" al Encuentro Práctico de Barcelona (2003).

És coautora i tutora del Mòdul d'especialització de Gramática de Formación ELE.

 

Blog de formacionele.com
Cómo llevar la historia al aula de ELE

 

NuriaNuria Hervás

Nuria és Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha desenvolupat la seva labor docent principalment a Londres, on ha treballat per a la universitat i ha estat la coordinadora del departament d'espanyol a IH London.

També ha treballat en el camp editorial desenvolupant materials d'ELE per la BBC i ha estat coautora d'alguns manuals d'ELE entre ells Acuerdos de l'editorial Difusión.

 

Susana Ortiz

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona el 1996. És professora d'ELE des de 2001 i formadora de professors des de 2010.

Ha estat ponent en diverses edicions del nostre Encuentro Práctico i és tutora en el nostre curs online.

 

Encuentro práctico, Berlin 2016
La interacción oral: ¿de qué hablamos?

 

Acreditacions

Exámenes de Cambridge IELTS Tests Barcelona Eaquals