Inici

+34 93 268 45 11 | ihbarcelona@bcn.ihes.com | Català | Español

Matriculació, Cursos d'alemany i francès

Formes de pagament

En el moment de matricular-se o reservar plaça, els alumnes hauran d'indicar per quina modalitat de pagament opten: anual, quadrimestral o trimestral.

Antics alumnes: poden reservar la seva plaça pel curs següent abonant un dipòsit de 60€ (en efectiu, targeta o domiciliació bancària). Aquest import es descomptarà de la quota del curs. Els pagaments de les quotes es realitzaran mitjançant domiciliació bancària. Els alumnes hauran de facilitar el codi de compte client (C.C.C) complet (20 dígits).

Nous alumnes: per inscriure’s cal pagar 50€ en concepte de matrícula, abonar la primera quota en efectiu o targeta i facilitar les dades bancàries per domiciliar la resta de quotes. En la modalitat de pagament anual, l'import s'haurà d'abonar en la seva totalitat abans del 14 d'octubre.

Descomptes

S'aplicarà un 5% de descompte en la quota trimestral si estudien dos alumnes de la mateixa família. En el cas d'estar matriculats 3 membres d'una mateixa família s'aplicarà un 5% als dos primers i un 10% a l'alumne més jove.

En el cas dels alumnes que estiguin matriculats simultàniament a dos o més cursos extensius anuals de diferents idiomes, s'aplicarà un 5% de descompte a la quota trimestral.

Notes

No es faran devolucions de les quotes pagades quan les raons siguin alienes a l'escola.

La direcció es reserva el dret d'anul.lar un grup quan el número d’alumnes que s’hi han matriculat sigui inferior a quatre.

Informació i matriculació

Dilluns a divendres 09.00—21.00
Dissabtes 10.00—13.00 (dissabtes d'agost tancat)

Proves de nivell

Del 26 de setembre al 6 d'octubre, dilluns a divendres, 19.00—21.00

Curs 2017-18

  • 1r trimestre
    9 d'octubre – 22 de desembre de 2017
  • 2º trimestre
    8 de gener – 24 de març de 2018
  • 3r trimestre
    3 d'abril – 30 de juny de 2018

Les classes perdudes per festes públiques no es recuperaran.

Cursos d'idiomes a IH Barcelona

Acreditacions

IH Barcelona is accredited by:

Accreditation for our courses