-

Inici IHLS Group

+34 93 268 45 11 | cambridgeexams@ihes.com

Català | English | Español

Cambridge English: Key (KET)

El KET és l'examen de Cambridge English que reconeix la capacitat de fer servir l'anglès escrit i parlat en un nivell bàsic.

Quan i on pots examinar-te del KET?

Els nostres centres

Tenim centres examinadors a Barcelona, Mataró, Palma de Mallorca, Sabadell, Tarragona, Terrassa i Saragossa - i també oferim exàmens a altres ciutats com Castelldefels i Vilanova (etcètera).

En alguns dels nostres centres, podràs triar entre l'examen "paper-based" (la forma tradicional, amb paper i llapis) o l'examen "computer-based" (per ordinador, i molt més fàcil per a la part de "writing"). També existeix una versió "for schools".

Dates i inscripció

Pots presentar-te al KET en almenys un dels nostres centres gairebé tots els mesos de l'any. La matrícula està oberta per a aquestes sessions:

Matricula't ara

Pagament

2019: Des de 97€. Pots pagar online (veure l'enllaç d'Inscripció, a dalt) o en persona a qualsevol dels nostres centres. No dubtis a contactar-nos per resoldre dubtes!

Important

Les dates dels exàmens orals poden ser des de dues setmanes abans dels exàmens escrits fins a l'endemà, incloent els dissabtes.

KET logo

Barcelona

Courses | 93 268 45 11

Mataró

Courses | 93 796 01 25

Palma Mallorca

Courses | 971 726 408

Sabadell

Courses | 93 725 70 00

Tarragona

Courses | 977 23 4004

Terrassa

Courses | 93 788 84 62

Zaragoza

Courses | 976 565 255

Estàs preparat per al KET?

KET: Nivell A2

El KET correspon al Nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües | més informació

Al nivell A2, s'espera dels estudiants que:

  • Entenguin i utilitzin expressions quotidianes i frases bàsiques
  • Sàpiguen presentar-se i respondre a preguntes bàsiques sobre ells mateixos
  • Puguin interactuar amb angloparlants si aquests parlen a poc a poc i amb claredat

Per tant, si et prepares per a passar el KET, aquest tipus de llenguatge pràctic és una mostra del què aprendràs.

Per a qui és adient el KET?

  • Si tens coneixements bàsics d'anglès...
  • Si pots entendre l'anglès escrit senzill...
  • Si et pots comunicar en situacions senzilles de la vida quotidiana...
  • Si ets capaç d'entendre cartells curts i direccions orals senzilles...

Si això descriu els teus coneixements, o el nivell de coneixements que estás adquirint, el KET és l'examen adient per a tu.

Estàs preparat?

La millor manera de descobrir si estàs llest per fer l'examen és fer un test de nivell, inclosa una prova oral.

Ho pots fer (gratis, sense compromís) a qualsevol dels nostres centres.

En què consisteix l'examen del KET?

Paper 1

Reading and Writing
1 hora 10 minuts

Es demana als estudiants que siguin capaços d'entendre informació escrita senzilla com ara rètols, fullets, diaris i revistes. També hauran d'emplenar espais buits de frases senzilles i escriure una petita redacció d'unes 25 paraules.

Paper 2

Listening
30 minuts

En aquesta secció, els estudiants han de demostrar que poden entendre el llenguatge oral sempre i quan sigui emès de forma clara i no massa ràpida.

Paper 3

Speaking
Fins a 10 minuts

Els participants han de poder participar en una conversa responent i formulant preguntes senzilles. Les proves d'expressió oral se solen fer amb dos candidats alhora.