-

Inici IHLS Group

+34 93 268 45 11 | cambridgeexams@ihes.com

Català | English | Español

Cambridge English: com puc saber el meu nivell?

The Common European Framework (CEFR)

 

Prova online

A la web de Cambridge English pots fer una ràpida prova online gratuïta, que et donarà una estimació aproximada de quin nivell tens.

O visita'ns al teu centre d'exàmens IH més proper per a més informació...

Troba el teu centre més proper

Nivells CEFR

Tots els exàmens de Cambridge estan vinculats a un nivell del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa, que estableix uns paràmetres clars de què cal assolir a cada etapa de l’aprenentatge.

Què saps fer en anglès?

If you don't see the whole table, swipe left or right

CEF Expressió oral i comprensió auditiva Comprensió lectora Expressió escrita
C2 POTS aconsellar sobre situacions complexes o delicades, ocupar-te'n, entendre les referències col·loquials i contestar a preguntes compromeses amb confiança. POTS entendre els informes i articles de premsa especialitzada relacionats amb el teu treball, incloent-hi idees complexes expressades en un llenguatge igualment complex. POTS prendre apunts complets i fiables a una reunió o seminari i, a la vegada, participar de forma activa.
C1 POTS contribuir eficaçment a reunions i seminaris dins la teva àrea de treball i defensar els avantatges i els desavantatges d'un projecte. POTS entendre la correspondència expressada en un llenguatge no convencional. POTS expressar-te correctament a una gran varietat de situacions rutinàries i no rutinàries en les quals col·legues o contactes externes sol·liciten serveis.
B2 POTS entendre i comentar la gran majoria de missatges telefònics que s'han d'atendre durant una jornada laboral normal. POTS entendre la major part de la correspondència, informes i textos específics de productes que et trobarà. POTS expressar per escrit totes les peticions o encàrrecs rutinaris de bens o serveis.
B1 POTS aconsellar els clients sobre temes senzills i relacionats amb el teu àmbit de treball. POTS entendre el sentit general de cartes no rutinàries i articles teòrics dins el teu àmbit de treball. POTS prendre apunts raonablement fiables d'una reunió o seminari en el que el material a tractar és familiar i previsible.
A2 POTS comentar necessitats senzilles dins el teu àmbit laboral com "Vull demanar 25 unitats de...". POTS entendre la majoria dels informes curts o manuals de contingut previsible dins la teva especialitat, si tens el temps suficient. POTS redactar peticions breus però detallades per a companys o contactes coneguts d'altres empreses.
A1 POTS entendre i comentar missatges senzills relacionats amb el treball com "reunió divendres a les 10h". POTS comprendre informes curts o descripcions de productes coneguts si estan expressats de forma senzilla i el contingut és previsible. POTS redactar peticions senzilles com "Pot donar-me 20 X, si us plau?".

CEFR y Cambridge

  • C2 CPE Proficiency
  • C1 CAE Advanced
  • B2 FCE First Certificate
  • B1 PET Preliminary
  • A2 KET Key English Test