-

Inici IHLS Group

+34 93 268 45 11 | cambridgeexams@ihes.com

Català | English | Español

Cambridge English: Preliminary (PET)

Preparar-se per a l'examen PET serveix per desenvolupar i millorar les nostres habilitats lingüístiques. Es treballen aspectes pràctics del llenguatge utilitzat en situacions quotidianes de la feina, els estudis, el lleure i la vida social.

El PET és un examen per a persones que poden fer servir l'anglès escrit i parlat quotidià amb un nivell intermedi.

Cobreix les quatre habilitats lingüístiques: comprensió lectora, expressió escrita, comprensió oral i expressió oral.

El PET avalua l'anglès utilitzat a la vida real i quotidiana, com ara entendre rètols, anuncis, missatges informatius etc. És acceptat per moltes empreses com a prova que acredita la capacitat de fer-se entendre en anglès.

Quan i on pots examinar-te del PET?

Els nostres centres

Tenim centres examinadors a Barcelona, Mataró, Palma de Mallorca, Sabadell, Tarragona, Terrassa i Saragossa - i també oferim exàmens a altres ciutats com Castelldefels i Vilanova (etcètera).

En alguns dels nostres centres, podràs triar entre l'examen "paper-based" (la forma tradicional, amb paper i llapis) o l'examen "computer-based" (per ordinador, i molt més fàcil per a la part de "writing"). També existeix una versió "for schools".

Dates i inscripció

Pots presentar-te al PET en almenys un dels nostres centres gairebé tots els mesos de l'any. La matrícula està oberta per a aquestes sessions:

Matricula't ara

Pagament

2019: Des de 102€. Pots pagar online (veure l'enllaç d'Inscripció, a dalt) o en persona a qualsevol dels nostres centres. No dubtis a contactar-nos per resoldre dubtes!

Important

Les dates dels exàmens orals poden ser des de dues setmanes abans dels exàmens escrits (veure més amunt) fins a l'endemà, incloent els dissabtes.

PET logo

Barcelona

Courses | 93 268 45 11

Mataró

Courses | 93 796 01 25

Palma Mallorca

Courses | 971 726 408

Sabadell

Courses | 93 725 70 00

Tarragona

Courses | 977 23 4004

Terrassa

Courses | 93 788 84 62

Zaragoza

Courses | 976 565 255

Estàs preparat per al PET?

PET: Nivell B1

El PET correspon al Nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües | més informació.

Al Nivell B1, s'espera dels estudiants que:

  • Entenguin la informació principal quan algú dóna instruccions, quan es dóna informació per megafonia o es parla en públic
  • Puguin fer front a la majoria de les situacions amb què es poden trobar quan viatgen com a turistes a un país de parla anglesa
  • Sàpiguen formular preguntes senzilles i puguin participar en converses en un entorn laboral
  • Puguin escriure cartes o notes sobre assumptes que els són familiars

Per tant, si et prepares per a passar el PET, aquest tipus de llenguatge és una mostra del què aprendràs.

Per a qui és adient el PET?

  • Si te'n surts prou bé en situacions de la vida quotidiana...
  • Si pots llegir textos i articles de revista senzills...
  • Si saps escriure cartes no massa complicades...
  • Si et veus capaç de prendre notes en una reunió...

Si tot això descriu el què pots fer en anglès o és el nivell de coneixements que estàs adquirint, segurament el PET és l'examen adient per a tu.

Estàs preparat?

La millor manera de descobrir si estàs llest per fer l'examen és fer un test de nivell, inclosa una prova oral.

Ho pots fer (gratis, sense compromís) a qualsevol dels nostres centres.

En què consisteix l'examen del PET?

Paper 1

Comprensió lectora i expressió escrita
1 hora 30 minuts

Es demana als estudiants que siguin capaços de llegir textos, rètols, diaris i revistes i en puguin entendre'n els punts principals. Hauran d'escriure per exemple missatges curts, redaccions o cartes d'unes 100 paraules per demostrar que poden utilitzar determinat vocabulari i estructures gramaticals. També hi solen haver exercicis en els que es demana que canviïn el significat d'un seguit de frases.

Paper 2

Comprensió oral
30 minuts (aprox.)

Hauran de demostrar que poden entendre diversos materials enregistrats, incloent-hi converses típiques de la vida quotidiana. Hauran de ser capaços d'interpretar les actituds i intencions dels parlants.

Paper 3

Expressió oral
Fins a 10 minuts

Els candidats faran la prova d'expressió oral per parelles. Hauran de demostrar el seu nivell d'expressió oral en anglès participant en una conversa, formulant i responent preguntes, i explicant, per exemple, quines coses li agraden i quines no.