-

Inici IHLS Group

+34 93 268 45 11 | info@ielts-ihes.com

Català | English | Español

Resultats de l'IELTS

Where will IELTS take YOU?

Consulta dels resultats en línia

Check your resultsPodeu consultar els vostres resultats en línia 13 dies després de fer l'examen a la pàgina de consulta de resultats de l'IELTS.

Haureu d'indicar el vostre nom, cognom i número del document d'identitat, la vostra data de naixement i la data en què vàreu fer l'examen.

NO podem donar resultats oficials per telèfon ni per correu electrònic o fax.

Els resultats de l'IELTS

A l'IELTS no es donen resultats d'aprovat o suspens. Els resultats segueixen un sistema de 9 puntuacions en què cada puntuació correspon a un nivell de competència diferent, des de No usuari (nivell 1) fins a Expert (nivell 9). A cada part de l'examen –comprensió oral, comprensió lectora, expressió escrita i expressió oral– i també en la puntuació global es pot obtenir una puntuació rodona o de mig punt, p. ex. 6.0, 6.5, 7.0, 7.5.

Aquest sistema únic de 9 puntuacions mesura els resultats de manera coherent –amb independència del lloc i el moment de realització de l'examen.

If you don't see the whole table, swipe left or right

Band 9 Expert user: has fully operational command of the language: appropriate, accurate and fluent with complete understanding.
Band 8 Very good user: has fully operational command of the language with only occasional unsystematic inaccuracies and inappropriacies. Misunderstandings may occur in unfamiliar situations. Handles complex detailed argumentation well.
Band 7 Good user: has operational command of the language, though with occasional inaccuracies, inappropriacies and misunderstandings in some situations. Generally handles complex language well and understands detailed reasoning.
Band 6 Competent user: has generally effective command of the language despite some inaccuracies, inappropriacies and misunderstandings. Can use and understand fairly complex language, particularly in familiar situations.
Band 5 Modest user: has partial command of the language, coping with overall meaning in most situations, though is likely to make many mistakes. Should be able to handle basic communication in own field.
Band 4 Limited user: basic competence is limited to familiar situations. Has frequent problems in understanding and expression. Is not able to use complex language.
Band 3 Extremely limited user: conveys and understands only general meaning in very familiar situations. Frequent breakdowns in communication occur.
Band 2 Intermittent user: no real communication is possible except for the most basic information using isolated words or short formulae in familiar situations and to meet immediate needs. Has great difficulty understanding spoken and written English.
Band 1 Non-user: essentially has no ability to use the language beyond possibly a few isolated words.

És reconegut i comprès a nivell internacional, per la qual cosa constitueix una eina fiable a tot el món. Els resultats de l'IELTS tenen un període de validesa recomanat de dos anys.

Correspondència de les puntuacions de l'IELTS

 

IELTS and Cambridge

A la taula es mostra en què es relacionen els resultats de l'IELTS amb el Marc Comú Europeu de Referència (MCER) i els principals exàmens de Cambridge English.

Obtenció del certificat

El Test Report Form es publicarà 13 dies després de la data de l'examen. Podreu venir a buscar els vostres resultats aquest dia directament en persona a International House Barcelona. Si no veniu a buscar-lo en persona, us enviarem el certificat per correu normal (el servei de correu certificat es pot contractar amb un cost addicional) a l'adreça que vas especificar a la matrícula. Deixeu suficient temps perquè el certificat us arribi a casa. Si creieu que el vostre certificat s'ha perdut durant l'enviament, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Tingueu en compte que si no heu rebut el certificat, haureu de notificar-ne la pèrdua durant els 3 mesos següents a la data de realització de l'examen. Passat aquest temps, no podrem expedir certificats de substitució.

El Test Report Form (TRF)

Rebreu el Test Report Form, on s'indica una puntuació per a cadascuna de les competències (comprensió oral, comprensió lectora, expressió escrita i expressió oral) i una puntuació global. Es poden donar puntuacions de mig punt per indicar uns resultats molt bons en un nivell concret. Només rebreu una còpia del TRF. És important que la deseu en un lloc segur, ja que no es poden expedir TRF de substitució.

Un certificat de l'IELTS té un període de validesa recomanat de 2 anys. Algunes organitzacions poden acceptar un TRF amb una antiguitat de més de 2 anys com a comprovant del nivell de coneixements actual, sempre que es demostri que el candidat ha mantingut o millorat activament les seves competències en llengua anglesa.

Enviament de resultats de l'IELTS a institucions pertinents

Al formulari de matrícula podeu sol·licitar l'enviament sense cost de fins a cinc còpies del TRF a institucions educatives, entitats públiques o empreses. Les adreces pertinents s'hauran d'indicar al formulari de sol·licitud de l'IELTS. Es poden enviar en nom vostre còpies addicionals del TRF directament a altres institucions durant els dos anys següents corresponents al seu període de validesa. Podeu demanar que es reenviïn els vostres resultats baixant-vos la Sol·licitud de còpies addicionals del TRF per a institucions.

Empleneu el formulari i torneu-nos-el junt amb una còpia del vostre document d'identitat, que ha de ser vàlid (no caducat). La quota per a cada TRF addicional sol·licitat és de 8,00 €. No es processaran els formularis enviats sense document d'identitat vàlid o per als quals no s'hagi abonat la quota.

Revisió dels resultats

Si creieu que les notes que us han posat no són correctes, podeu presentar una Consulta sobre els resultats (Enquiry on results, EOR) perquè es revisi una part o la totalitat de l'examen.

Haureu d'emplenar el Formulari de consulta sobre els resultats i enviar-nos-el junt amb el Test Report Form original, i abonar una quota de 105€. Podeu fer-ho durant les 6 setmanes posteriors a la data de l'examen.

Les "revisions" se centralitzen a través d'IDP: IA, que ens informarà de la seva decisió en un termini de 6 a 8 setmanes i posteriorment us comunicarem el resultat de la reclamació.

  • Si el vostre resultat és més alt després de la revisió, se us reemborsarà la quota de 105€ i se us expedirà un nou Test Report Form.
  • Si el vostre resultat és igual o més baix, perdreu la quota de 105€ i se us tornarà a expedir el Test Report Form.

Tingueu en compte que els examinadors i avaluadors de l'IELTS segueixen directrius d'avaluació estrictes i es sotmeten a supervisions periòdiques. El procés de prova de l'IELTS aplica controls de qualitat rigorosos.

Formulari de queixa del dia de l'examen per als candidats

Abans de començar l'examen de l'IELTS, un vigilant llegirà un guió en què es resumeixen les condicions de l'examen, el comportament esperat dels candidats i el procediment de queixa. És important que escolteu amb atenció durant aquesta presentació. Si creieu que algun tema o temes han afectat el vostre rendiment, heu d'informar-ne al vigilant immediatament. Si voleu fer una queixa formal, demaneu un "Test Day Complaint Form for Candidates", empleneu-lo i presenteu-lo immediatament a un vigilant.

Aquest formulari no s'acceptarà si no es presenta el dia de l'examen. IDP:IELTS investigarà l'assumpte i us contactarà per obtenir més informació o us informarà del resultat.

Totes les queixes es responen el més aviat possible.