Cursos d'anglès online

ALT

100% Online

Net Languages ofereix cursos d'anglès dinàmics i flexibles, tant de caràcter general com centrats en l'entorn de treball. Els materials atractius des del punt de vista visual, l'alta qualitat del material auditiu i l'extensa varietat d'exercicis i activitats fan que aprendre anglès amb Net Languages sigui una experiència positiva i divertida.

English for Work

Actualment existeixen 2 nivells d'aquest tipus de cursos. Cada un d'ells està format per una sèrie de mòduls que tracten temes diversos: realitzar trucades telefòniques, dur a terme presentacions, viatjar, negociar i vendre, proveir personal i formació, etc.

General English

Net Languages ofereix un sistema integrat de set nivells de cursos de General English que van des del preelemental fins l'avançat. Cada nivell es pot completar en un sol curs o en dos meitats de curs: Curs Part A (unitats 1-5) i Curs Part B (unitats 6-10).

Cada unitat està dissenyada entorn un tema, i es divideix en 15 seccions que inclouen els següents aspectes: comprensió escrita, vocabulari, gramàtica, comprensió oral, pronunciació, takeaway English, redacció i una tutoria oral i dues escrites.

Els cursos també s'ofereixen per a Speech Work (exercicis per a millorar la pronunciació), Pràctiques dels exàmens FCE, Nens, Espanyol i Metodologia per a professors, etc.

Blended learning (formació combinada)

Tal com indica el seu nom, aquest curs ofereix una combinació d'estudi online amb formació presencial. Aquest últim element possibilita el desenvolupament i l'exploració de temes i àrees de coneixement presentades en el format online però amb major detall i insistint en el desenvolupament de la capacitat d'expressió oral.

Sol.licitar més informació