La millor edat per aprendre un idioma

Julie ByrneJulie Byrne | Cap d'estudis de nens i joves, IH Mataró

Quote El nen que de molt petit comença a tenir contacte amb una llengua estrangera, té moltes facilitats per assimilar la comprensió oral Quote


Sabem amb certesa que els nens estan especialment dotats per a l'adquisició d'un altre idioma. Però també sabem que és de més gran i fins als 30 anys, més o menys, que l'habilitat cognitiva evoluciona. Aquesta habilitat permet a l'alumne saber com funciona un idioma, per exemple els temps verbals o qualsevol altre concepte gramatical.

El cervell, així com l'oïda, del nen petit accepta indiscriminadament tot allò a què està exposat. Així funciona quan assimila la llengua materna i així funciona també amb un segon idioma (tot i que evidentment, com més hores d'exposició a un idioma es passen, més agilitat s'adquireix). Per tant, el cervell d'un nen petit no qüestiona allò que aprèn.

El nen que de molt petit comença a tenir contacte amb una llengua estrangera, té moltes facilitats per assimilar la comprensió oral i per adquirir una pronunciació intel·ligible. A més, no qüestiona massa  el per què el nou idioma és com és. Accepta anar a classe com accepta moltes altres activitats que fa i aquella estona que fa classe és una estona que aprofita molt perquè hi està molt involucrat. En canvi, tot i que l'adolescent té més anys d'experiència com alumne i més maduresa cognitiva, té també la vida més ocupada amb els estudis i altres activitats i pot perdre el tren pel que fa als idiomes (un tren, però, que pot tornar a agafar, com veurem més endavant) tret que sigui un alumne especialment dotat.

D'altra banda, què passa amb l'alumne d'idiomes adult? L'adult jove i motivat (per raons personals o bé laborals) pot ser el millor alumne de tots!  En general, és una persona que ja sap qui és i a on vol anar.  És molt conscient que les classes tenen un cost econòmic i sap que com més aporti i treballi, més aprendrà.  Un adult pot arribar a assolir un molt bon nivell, tot i que també cal dir que la pronunciació li costarà molt més que a un nen petit.

Per concloure, podem dir que és millor aprendre un idioma de ben petit i que els pares s'hi han d'implicar, perquè la progressió del nen acostuma a tenir com a finalitat un títol (com el First Certificate) que més endavant els ajudarà en el món dels estudis i del treball.

Articles relacionats