Inici IH Mataró

+34 93 796 0125 | ihmataro@mat.ihes.com

Català | Español

Exàmens de Cambridge

La infància amb professors d'idiomes nadius

Julie ByrneJulie Byrne | Directora, IH Mataró

Quote Fer classes amb un professor nadiu significa també fer una immersió en l'idioma Quote


Sabem que hi ha més d'una manera d'aprendre idiomes. Podem anar una temporada a un país anglòfon, podem estudiar de forma autodidàctica o podem anar a fer classes a una acadèmia amb altre gent del mateix nivell. Per als nens, tot i així, el més pràctic és anar a una acadèmia on els professors tenen l'idioma com a llengua materna i, per tant, ofereixen un model natural de pronunciació. Aquest fet és molt important per al desenvolupament oral del nen.

Fer classes amb un professor nadiu significa també fer una immersió en l'idioma, perquè tot s'explica per mitjà de l'anglès. És clar que costa més d'entendre i el nen ha de fer un esforç, però així s'habitua a fer servir l'idioma com a eina de treball i no a considerar-la com una altra matèria per estudiar. Totes les explicacions es donen en anglès i si una cosa no s'entén es repeteix, o es recorreix, si cal, a la mímica o al dibuix.

El nostre objectiu és oferir als estudiants un model de l'anglès que es parla als països que tenen aquest idioma com a llengua materna i, a més, que els serveixi com a complement dels estudis obligatoris.

Així doncs, l'anglès necessita cobrar vida si volem que sigui realment interessant i atractiu d'estudiar, i un factor que contribueix a aquesta realitat és tenir a l'abast un professor nadiu, format i motivat.