Inici IH Tarragona

+34 977 23 4004 | ihtarragona@tar.ihes.com

Català | English | Español

Exàmens de Cambridge

Adult learners

Cursos d'anglès per a adults a Tarragona

Els nostres cursos

International House Tarragona ofereix la possibilitat de classes per preparar els exàmens oficials de Cambridge English: KET, PET, First Certificate (FCE), Advanced (CAE) i Proficiency (CPE) i també els exàmens de Business English: Business English Certificate Preliminary (equivalent al PET), Vantage (equivalent al FCE) o Advanced (equivalent al CAE).

Tenim nivells des de Principiants (Beginner) fins a Proficiency. Els cursos es realitzen entre octubre i juny i al juliol s'organitzen cursos intensius de cinc setmanes.

Tots els nous alumnes han de realitzar un breu test escrit i han de ser entrevistats pel Director o per la Cap d'Estudis, abans de ser situats en el grup que correspon al seu nivell. El màxim d'alumnes per grup és de 10 persones.

Els alumnes adults realitzen dos exàmens durant el curs: un al febrer i l'altre al final de l'any acadèmic, al juny. Al respecte, disposen de tutoria individualitzada amb el/la professor/a dos cops al curs, fet que els ofereix l'oportunitat de valorar el seu progrés i ritme d'aprenentatge.

Calendari

1r trimestre:
Del 02.10.2017 al 22.12.2017

2n trimestre:
Del 08.01.2018 al 24.03.2018

3r trimestre:
Del 03.04.2018 al 21.06.2018

 

Horaris

If you don't see the whole table, swipe left or right

Cambridge Grups Nivells Dies i horaris
Adult 2 Elemental (A1) Divendres 17.30-19.30
KET Adult 3 Preintermig (A2) Dimarts/dijous 19.15-21.15
PET Adult 4 PET Intermig (B1) Dilluns/dimecres 19.15-21.15
First Adult 6 First Intermig Alt (B2) Dilluns/dimecres 19.15-21.15
Dimarts/dijous 19.15-21.15
Dissabte 10.30-13.30
Advanced Adult 7 Advanced Avançat (C1) Dilluns/dimecres 19.15-21.15
Dimarts/dijous 19.15-21.15
Dissabte 10.30-13.30
Proficiency Adult 9 Proficiency Proficiency (C2) Dilluns/dimecres 20.00-21.30

Reglament intern

Canvis de nivell: L'escola es reserva el dret a canviar de nivell a un alumne, sempre i quan raons pedagògiques així ho aconsellin.

Assistència i puntualitat: És imprescindible una assistència regular i la màxima puntualitat.

Baixes: L'alumne que vulgui donar-se de baixa per qualsevol motiu, ha de comunicar-ho amb un mínim de 15 dies d'antelació, a la secretaria/recepció, i no només al professor. No es retornarà la quota ja pagada en cap cas.

Grups: Els grups es formaran amb un mínim de 4 persones. Si durant el curs el nombre d'alumnes es redueix a 2, el número d'hores de classe a la setmana es reduïrà a 2h, mantenint-se però el preu inicial.

Preus, Curs 2017-18

  Quotes i condicions de pagament 3h/setmana 4h/setmana*
Matrícula Al fer l'inscripció 35€ (25€) 35€ (25€)
Mensual S'abonarà els primers 10 dies del mes 112€ (102€) 132€ (122€)
Trimestral S'abonarà els primers 10 dies del trimestre 300€ (285€) 360€ (340€)
Anual S'abonarà abans del dia 10 d'octubre 805€ (785€) 920€ (900€)

If you don't see the whole table, swipe left or right

*PET, First i Advanced

 

Notes

Entre parèntesi, descomptes per a dues persones de la mateixa família o dos amics que es matriculen junts.

Caldrà realitzar els pagaments en els terminis especificats; en cas contrari es procedirà a la baixa automàtica de l'alumne.

La no assistència a classe no eximeix del pagament de les quotes, tot i que l'absència sigui llarga i no es notifiqui l'intenció de donar-se de baixa.

Veure també