Inici IH Tarragona

+34 977 23 4004 | ihtarragona@tar.ihes.com

Català | English | Español

Exàmens de Cambridge

Adult learners

Cursos d'anglès per a adults a Tarragona

Els nostres cursos

International House Tarragona ofereix la possibilitat de classes per preparar els exàmens oficials de Cambridge English: KET, PET, First Certificate (FCE), Advanced (CAE) i Proficiency (CPE) i també els exàmens de Business English: Business English Certificate Preliminary (equivalent al PET), Vantage (equivalent al FCE) o Advanced (equivalent al CAE).

Tenim nivells des de Principiants (Beginner) fins a Proficiency. Els cursos es realitzen entre octubre i juny i al juliol s'organitzen cursos intensius de cinc setmanes.

Tots els nous alumnes han de realitzar un breu test escrit i han de ser entrevistats pel Director o per la Cap d'Estudis, abans de ser situats en el grup que correspon al seu nivell. El màxim d'alumnes per grup és de 10 persones.

Els alumnes disposen de tutoria individualitzada amb el/la professor/a dos cops al curs, fet que els ofereix l'oportunitat de valorar el seu progrés i ritme d'aprenentatge.

Calendari

1r trimestre, 2019-20:
Del 01.10.2019 al 20.12.2019

2n trimestre:
Del 08.01.2020 al 03.04.2020

3r trimestre:
Del 14.04.2020 al 20.06.2020

Horaris, Curs 2019-20

Si no veus la taula completa, mou-la a esq./drta

Grups Nivells Dies i horaris
Adult 1 Principiant (A1) Dimecres 10.00-12.00
Adult 2 Pre-Intermig (A2-B1) Dilluns/dimecres 19.15-21.15
Adult 3 Intermig Alt (B2) Dilluns/dimecres 19.15-21.15
Dimarts/dijous 19.15-21.15
Adult 4 B2/C1 Dissabte 10.30-13.30
Adult 5 Avançat (C1/C2) Dimarts/dijous 19.15-21.15

 

Reglament intern

Canvis de nivell: L'escola es reserva el dret a canviar de nivell a un alumne, sempre i quan raons pedagògiques així ho aconsellin.

Assistència i puntualitat: És imprescindible una assistència regular i la màxima puntualitat. No es retornarà diners per classes perdudes en cap cas.

Baixes: L'alumne que vulgui donar-se de baixa per qualsevol motiu, ha de comunicar-ho amb un mínim de 15 dies d'antelació, a la secretaria/recepció, i no només al professor. No es retornarà la quota ja pagada en cap cas.

Grups: Els grups es formaran amb un mínim de 5 persones. Si durant el curs el nombre d'alumnes es redueix a 3, el número d'hores de classe a la setmana es reduïrà, mantenint-se però el preu inicial. Farem una petita prova de nivell escrita i oral per poder oferir la millor opció de classe.

Llibres: El llibre de text no està inclòs en el preu del curs.

Preus, Curs 2019-20

  Quotes i condicions de pagament 2h/setm. 3h/setm. 4h/setm.
Matrícula Al fer l'inscripció 35€ (25€) 35€ (25€) 35€ (25€)
Mensual S'abonarà els primers 10 dies del mes 82€ (75€) 112€ (102€) 132€ (122€)
Trimestral S'abonarà els primers 10 dies del trimestre 210€ (190€) 300€ (285€) 360€ (340€)
Anual S'abonarà abans del dia 10 d'octubre 630€ (570€) 805€ (785€) 920€ (900€)

If you don't see the whole table, swipe left or right

 

Notes

Entre parèntesi, descomptes per a dues persones de la mateixa família o dos amics que es matriculen junts.

Caldrà realitzar els pagaments en els terminis especificats; en cas contrari es procedirà a la baixa automàtica de l'alumne.

La no assistència a classe no eximeix del pagament de les quotes, tot i que l'absència sigui llarga i no es notifiqui l'intenció de donar-se de baixa.

Veure també