Inici IH Terrassa

+34 93 788 84 62 | ihterrassa@ter.ihes.com

Català | English | Español

Exàmens de Cambridge

Cursos per a joves

Cursos per a nens i joves: informació general

Els alumnes s'agrupen en funció de la seva edat, el seu nivell d'anglès i la seva experiència prèvia d'aprenentatge de la llengua. El programa es divideix en 3 línies:

Early Learners (4 a 7 anys)

Horaris i preus

2 hores setmanals, amb grups petits d'un màxim de 10 alumnes

Juvenils (de 8 a 13 anys)

Horaris i preus

Cursos centrats en la comprensió i l'ús actiu de l'anglès...

Joves (de 12 a 17 anys)

Horaris i preus

Classes comunicatives amb un èmfasi especial en la pràctica de l'expressió oral

Curs 2020-2021

1r trimestre
05/10/20 a 22/12/20
2n trimestre
07/01/21 a 26/03/21
3r trimestre
06/04/21 a 18/06/21

Matrícula

  • Al moment de matricular-se o reservar plaça, els alumnes hauran d'indicar si opten per la modalitat de pagament anual, trimestral o mensual. La quota anual ha d'abonar-se sencera abans del 25 d'octubre.
  • S'aplicarà un descompte del 5% en la quota trimestral si estudien dos o més alumnes d'una mateixa família o bé si un alumne fa 2 o més cursos extensius anuals de diferents idiomes a la vegada.
  • La direcció es reserva el dret d'anul.lar un grup quan el nombre d'alumnes sigui inferior al mínim establert.

Seguiment del progrés de l'alumne

Avaluem el progrés dels alumnes durant tot el curs. Al final de cada trimestre enviem un informe als pares amb els comentaris del professor o professora. Les notes finals es recullen en acabar el curs, moment en el qual els pares que ho desitgin poden mantenir una breu xerrada amb el professor.

Per als pares que vulguin entrevistar-se personalment durant el curs, hi ha uns horaris fixos cada mes en els quals el professor estarà sempre a la seva disposició; tan sols caldrà reservar hora a la nostra recepció per evitar la coincidència amb altres pares.

Veure també

Cursos d'estiu

ALT

A partir de 6 anys
Amb possibilitat de fer els exàmens de Cambridge a juliol

Còlonies amb anglès

ALT

De 6 a 17 anys
Colònies d'estiu amb anglès i esports a Andorra i altres comunitats

A l'estranger

ALT

A partir de 9 anys
Cursos per a joves a Anglaterra, Escòcia, Irlanda, Canadà, USA...

Fonix

ALT

Concurs d'Anglès Interescolar de Catalunya